27 siječnja, 2021

“IMATE 24 SATA DA SVE ZAVRŠITE” | Predsjedništvo BiH dalo uslov Vijeću ministara

Predsjedništvo BiH danas je primilo k znanju informaciju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije o mjerama i aktivnostima koje se preduzimaju na zaštiti od pandemije koronavirusa, kao i o mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica.

Predsjedništvo BiH konstatira da su vlasti u Bosni i Hercegovini blagovremeno preduzele mjere radi zaštite od pandemije te da se preduzimaju mjere radi zaštite ekonomije.

Saradnja s entitetskim vlastima

Konstatra i da se realiziraju zaključci sa 56. vanredne sjednice Predsjedništva BiH od 16. marta 2020. godine i 57. vanredne sjednice od 22. marta.

Imajući u vidu epidemiološko stanje u Bosni i Hercegovini vezano za borbu protiv koronavirusa, Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da, u saradnji s entitetskim vlastima i vlastima Brčko distrikta BiH, u roku od 24 sata na graničnim prijelazima za protok ljudi osigura karantine.

Ukoliko se to ne uradi, Predsjedništvo BiH traži da se zatvore svi granični prijelazi za protok ljudi na kojima nisu uspostavljeni karantini.

Predsjedništvo BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da se, u saradnji s entitetskim vlastima i vlastima Brčko distrikta BiH, u lokalnim zajednicama, također, u roku od 24 sata osiguraju karantini za sve osobe koje iz inostranstva dolaze u Bosnu i Hercegovinu.

Predsjedništvo BiH pozdravlja aktivnosti Vijeća ministara BiH na zaključenju međunarodnih finansijskih aranžmana i predlaže Vijeću ministara BiH da sa međunarodnim institucijama započne razgovore oko mogućeg moratorija ili odlaganja obaveza kredita za ovu godinu.

Na današnjoj sjednici, članovi Predsjedništva obavili su konsultacije sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Zoranom Tegeltijom o Nacrtu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Ustavne i zakonske obaveze

Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da ponovo razmotri Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, kojim će se omogućiti neometano funkcioniranje institucija na državnom nivou i realizacija njihovih ustavnih i zakonskih obaveza uzimajući u obzir vanredne okolnosti koje su nastupile nakon prvobitne izrade Nacrta budžeta za 2020. godinu.

Predsjedništvo BiH traži da mu se novi Nacrt budžeta dostavi najkasnije do 31. maja 2020. godine. Novi Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu treba prilagoditi situaciji prouzrokovanoj pandemijom koronavirusa tako što će se predvidjeti uštede na strani rashoda, poštujući okvir budžeta institucija Bosne i Hercegovine koji je dogovoren na sjednici Fiskalnog vijeća 27. decembra 2019. godine. Po mogućnosti, tako osigurana sredstva treba predložiti u posebnu stavku, kojom bi se pomoglo u otklanjanju ekonomskih šteta nastalih usljed pandemije.